Заклад дошкільної освіти №30

загального розвитку

Вид на корпус закладу
Вид на корпус закладу
Територія садочка
Дівчатка-писаночки
Наші вихованці
Дітки на прогулянці
Ранкова гімнастика

Ужгородської міської ради

Про роботу закладу дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради у 2020/21 н.р.

Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: вулиця Тараса Шевченка,42, м. Ужгород, Закарпатської області., 88017, телефон: 62-24-78,64-38-66. Заклад розпочав свою роботу 1 грудня 1975 року.

З 1 листопада 2019 р. заклад веде самостійну фінансову діяльність. Заклад отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації № 87 від 14.02.2019р.

Засновником закладу дошкільної освіти є Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Заклад розрахований на 115 місць.У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. До закладу приймаються діти віком від 2 до 5(6) років. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові) :- від 2 до 3 років - 1 група; - від 3 до 5 років – 5 груп.

У 2020/21 н.р. працювали : І молодша (ясельна) група -1група, ІІ молодша -1; середня-2; старша -2. Середньосписковий склад дітей станом на 1 червня 2021 р. становив 139 дітей. Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 (дванадцяти ) годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

Джерелами фінансування ЗДО є кошти міського бюджету.

Заклад має 6 вікових груп. Кожна група забезпечена груповою кімнатою,спальнею,санвузлом,приймальною кімнатою та майданчиком для прогулянок. У закладі є харчоблок,медичний кабінет,пральна кімната,кабінети директора ,вихователя-методиста,практичного психолога,бухгалтерів.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного перебування дітей. Робота проводиться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей,

- робота з колективом з питань охорони життя і здоров’я дітей,охорони праці,

- освітня робота з вихованцями з питань безпеки життєдіяльності дитини,

- робота з батьками(бесіди,консультації,інформаційні матеріали в батьківських кутках).

Створення безпечних умов для перебування дітей у закладі знаходиться на постійному контролі адміністрації. У 2020/2021 н.р. випадків травматизму серед здобувачів освіти не було.

На кінець 2020/21 н.р. з дітьми працювали 15 педагогів: вихователі,практичний психолог,музичний керівник ,керівник гуртка іноземної мови,асистент вихователя. Вакантною є посада інструктора з фізичної культури - 0,75 ставки. Педагоги закладу проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію згідно вимог Положення про атестацію педагогічних працівників та графіка . У лютому 2021 р. на базі старшої групи № 2 була створена інклюзивна група,до якої зарахована одна дитина. Була введена посада асистента вихователя,внесені зміни до штатного розпису.

Протягом 2020/21 н.р. освітня робота організовувалася за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програмою для дітей 6-ти річного віку «Впевнений старт»,Інструктивно-методичними рекомендаціями та листами МОН України ,методичними рекомендаціями департаменту освіти Закарпатської обласної ради та управління освіти Ужгородської міської ради, а також відповідно з власним статутом та річним планом роботи на 2020/21 н.р. У 2020/21 н.р. педагогічний колектив працював над реалізацією завдань:

- створення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування закладу, організація якісного харчування дітей;

- підвищення рівня професійної майстерності вихователів з метою забезпечення реалізації Базового компоненту дошкільної освіти та програм розвитку дитини «Українське дошкілля»,

- забезпечення наступності та взаємодії в педагогічному процесі закладу дошкільної освіти і початкової школи для створення єдиної динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа»:

- запровадження інноваційних технологій у освітній процес;

Завдання реалізовувалися через :

- блочно-тематичне планування,

- організація розвивального середовища,

- інтеграція різних видів діяльності,

- використання в освітньому процесі інноваційних технологій,

- співпраця з батьками вихованців.

Педагогічний колектив закладу спрямовув свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершаючи її вступом до школи. Головна мета діяльності ЗДО – виховання зрілої особистістості, в якої сформовані дитячий світогляд, прагнення домогтися успіху, впевненість у собі, почуття власної гідності, емоційна спрямованість та вольові риси характеру.

Педагоги закладу у 2020/21 н.р. працювали над проблемними питанням :

- удосконалення системи дошкільного виховання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (нова редакція), «Українське довкілля» (нова редакція), забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- національно-патріотичне виховання як складова формування всебічно розвиненої особистості дошкільника;

- розвиток логіко-математичного мислення дошкільників.

Відповідно до плану роботи закладу на 2020/21 н.р. були проведені педагогічні ради:

- «Завдання педагогічного колективу на 2020/21 навчальний рік ,

- «Формування почуття національної самосвідомості та любові до рідної землі у дітей дошкільного віку»,

- «Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку»,

- «Аналіз впровадження Базового компоненту в освітній та методичній роботі за минулий навчальний рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2021/22 навчальний рік»

Були проведені семінари:

- «Виховуємо патріотів»,

- «Використання ігор в освітньо-виховному процесі ЗДО»,

- «Вберегти найдорожче. Безпека життєдіяльності дитини в закладі».

Практичним психологом Шутанич М.І. був проведений тренінг та презентація для практичних психологів міста «Вплив стресу на загальний розвиток дитини».

Колективні перегляди занять не були проведені для широкого кола педагогів,так як ми працювали в умовах карантину.

Згідно Закону України «Про дошкільну освіту» вся медична робота спрямована на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

Аналіз відвідування дітьми закладу показав наступне. У 2020 р. заклад відновив свою роботу з 5 серпня з відкриттям двох старших груп,потім – середні та молодша групи,з 10 вересня почали формувати І молодшу (ясельну) групу. Середнє відвідування за період з 1 вересня 2020р. по 31 травня 2021 р. склало 62 % від норми. З цих даних не вилучено дні карантину т а перебування у «червоній зоні». З вересня по грудень2020 р. заклад призупиняв роботу у зв’язку з накладенням карантину через перебування у «червоній зоні »- 5днів(листопад) та призупиняли роботу груп з причини накладення карантину у зв’язку із захворювання на корона вірусну інфекцію,всього 4 випадки. За період з 01 вересня 2020 р. по 31 травня 2021 р. згідно наданих батьками довідок було 179 випадків захворювання дітей. Випадків харчових отруєнь та травматизму у закладі не було. Протягом 2020 року проводилась фізкультурно – оздоровча робота по зміцненню та збереженню здоров’я дітей засобами валеологічного виховання, формування культурно – гігієнічних навичок під час занять та в повсякденні. З початку роботи закладу в умовах карантину строго виконуються карантинні вимоги та обмеження: обробка рук та поверхонь спиртовмісними засобами,дотримання маскового режиму,використання паперових рушників,рідкого мила. Вихователями груп проводилися триразові вимірювання температури тіла дитини безконтактними термометрами з подальшими записами у відповідних зошитах.У зв’язку з карантином , влітку 2020 р. діти не купалися у басейні – хлюпальниці. Влітку2021 р. , у дні з сприятливими погодними умовами, діти змогли купатися у басейні - хлюпальниці. У літній період діти більшу частину часу проводять на свіжому повітрі,на майданчиках. З медичного персоналу дітей обслуговують старша медична сестра (0,5 ставки) та медична сестра з дієтичного харчування (0,5 ставки).

Організація харчування дітей здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному закладі та інших нормативних документів з організації харчування у закладах дошкільної освіти.У 2020/21 н. р. вартість харчування дитини на день складала 43 грн. З них 21,50 грн. (50 % вартості )оплачується батьками. Батьки оплачують харчування дитини за фактично відвіданий день. Така вартість харчування дає можливість організовувати дітям збалансоване харчування, наближене до норм та вимог щодо організації харчування .У кожній віковій групі є інформаційні кутки , де батьки мають можливість щоденно знайомитися з меню на поточний день, рекомендаціями щодо організації харчування дитини вдома. Протягом навчального року не було зафіксовано жодного випадку харчового отруєння дітей в закладі. Організація харчування перебуває під постійним контролем з боку керівника закладу. Ведеться вся необхідна документація . Щодекади , щомісяця ,щокварталу проводяться аналізи виконання натуральних норм харчування і коригуються .

Фінансова діяльність закладу ведеться згідно вимог законодавства. На сайті закладу щомісячно оприлюднюються фінансові звіти. Впродовж 2020 р. за бюджетні кошти були зроблені :

- поточний ремонт санвузла ІІ молодшої групи ,

- заміна підлоги(встановлення ламінованої підлоги ) у спальні середньої групи №2,групових кімнатах І молодшої групи,старшої групи № 2,середньої групи № 1,

- придбані шафи для роздягання для дітей ІІ молодшої групи та середньої групи № 1,

- морозильна камера для харчоблоку,

- столи(нержавійка) для харчоблоку.

Впродовж року заклад був забезпечений в достатній кількості паперовими рушниками,рідким милом,спиртовмісними засобами для обробки столів та рук,дезінфікуючими засобами.

У 2020 р. використано коштів:

- КЕКВ 2111(заробітна плата)-4 128 697,38 грн.,

- КЕКВ 2120 (нарахування на оплату праці) -918 236,02 грн.,

- КЕКВ 2210 (матеріали) – 175 949,17 грн.,

- КЕКВ 2220 ( медикаменти) – 13 962,00 грн.

- КЕКВ 2240 (послуги) – 184 550,99 грн.

- КЕКВ 2272 ( вода) – 28 295,71 грн.

- КЕКВ 2273 (електроенергія)- 126 436,88 грн.

- КЕКВ 2275 (дрова,АВЕ) -207 953,60 грн.

- КЕКВ 2800 (екологічний податок) -528,74 грн.

Необхідно провести капітальний ремонт харчоблоку,пральні,замінити підлогу у спальнях п’яти груп,придбати нові шафи для роздягання ,замінити двері. Першочерговим залишається ремонт харчоблоку. У бюджетному запиті на 2021 р. ми звернулися щодо виділення коштів на ремонт харчоблоку.

Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником – управлінням освіти Ужгородської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його директор . Постійно діючим колегіальним органом у закладі є педагогічна рада. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу .

Управлінські рішення та дії директора ЗДО поточного року були спрямовані організацію та контроль фінансової діяльності, забезпечення злагодженої роботи ко­лективу на виконання річних завдань. Робота з батьками проводиться через бесіди,консультації, інформаційні матеріали у батьківських кутках, у період карантинних обмежень-через групи у Viber. Разом з тим,нам не вдалося через карантинні обмеження провести круглий стіл з педагогами закладу, вчителями та батьками старших груп. Батьки не мали можливості бути присутніми на святкових ранках,інших видах роботи з дітьми. Проведення таких заходів фіксувалися через фото та відео зйомку та оприлюднювалися через веб-сайт закладу, групи у Viber. Всі звернення батьків чи інших громадян до керівника закладу фіксуються у відповідних журналах. Письмових чи усних скарг з приводу організації освітнього процесу не було. Звернення батьків ,в основному,стосуються питань пільгової оплати за харчування (багатодітні сім”ї, діти учасників бойових дій),збереження місця за дитиною на період відпусток батьків та зарахування дітей.

Про роботу закладу дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради у 2019/20 н.р.

Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: вулиця Тараса Шевченка,42, м. Ужгород, Закарпатської області., 88017, телефон: 62-24-78,64-38-66. Заклад розпочав свою роботу 1 грудня 1975 року.

З 1 листопада 2019 р. заклад веде самостійну фінансову діяльність. Заклад отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації № 87 від 14.02.2019р.

Засновником закладу дошкільної освіти є Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Заклад розрахований на 115 місць.У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. До закладу приймаються діти віком від 2 до 5(6) років. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові) :- від 2 до 3 років - 1 група; - від 3 до 5 років – 5 груп.

У 2019/20 н.р. працювали : І молодша (ясельна) група -1група, ІІ молодша -2; середня-1; старша -2. Середньосписковий склад дітей станом на 1 червня 2020 р. становив 149 дітей. Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 (дванадцяти ) годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

Джерелами фінансування ЗДО є кошти міського бюджету.

Заклад має 6 вікових груп. Кожна група забезпечена груповою кімнатою,спальнею,санвузлом,приймальною кімнатою та майданчиком для прогулянок. У закладі є харчоблок,медичний кабінет,пральна кімната,кабінети директора ,вихователя-методиста,практичного психолога,бухгалтерів.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного перебування дітей. Робота проводиться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей,

- робота з колективом з питань охорони життя і здоров’я дітей,охорони праці,

- освітня робота з вихованцями з питань безпеки життєдіяльності дитини,

- робота з батьками(бесіди,консультації,інформаційні матеріали в батьківських кутках).

Створення безпечних умов для перебування дітей у закладі знаходиться на постійному контролі адміністрації,розглядалося на виробничих зборах. У 2019/209 н.р. випадків травматизму серед здобувачів освіти не було.

На кінець 2019/20 н.р. з дітьми працювали 14 педагогів: вихователі,практичний психолог,музичний керівник ,керівник гуртка іноземної мови. Вакантними є посада вихователя - 2ставки та інструктора з фізичної культури 0,75 ставки. У закладі працював у молодших групах (за бюджетні кошти) гурток німецької мови. Педагоги закладу проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію згідно вимог Положення про атестацію педагогічних працівників та графіка .

Протягом 2019/20 н.р. освітня робота організовувалася за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програмою для дітей 6-ти річного віку «Впевнений старт»,Інструктивно-методичними рекомендаціями та листами МОН України ,методичними рекомендаціями департаменту освіти Закарпатської обласної ради та управління освіти Ужгородської міської ради, а також відповідно з власним статутом та річним планом роботи на 2019/20 н.р. Провідними питаннями роботи педагогів були:

- удосконалення системи дошкільного виховання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти), програми «Українське дошкілля»(нова редакція),забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука успішності в школі;

- розвиток звукової культури мовлення та формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими;

- національно- патріотичне виховання як складова формування всебічнорозвиненоїособистості дошкільника;

- продовження роботи проекту «Німецька мова з трьох років».

Освітня робота планувалась і проводилась за єдиним розкладом організованої освітньої діяльності з дітьми відповідно до програмних вимог у кожній віковій групі. Головні педагогічні завдання вирішувались педагогічними радами закладу,які були проведені у серпні,грудні,січні,березні,травні. Проведено семінар з питання національно-патріотичного виховання та семінар-практикум з питання звукової культури мовлення дошкільників. З вихованцями груп проведено тематичні свята осіннього циклу,до Свята Миколая,новорічні свята, Вертеп, весняні розваги. Проведено комплексне вивчення рівня сформованості мовленнєвої компетенції дошкільників(старші групи). Було реалізовано проєкти «Маленькі екологи»,«Досліджуй,думай,вивчай» (економічне виховання). У зв’язку із введенням карантину, педагоги закладу працювали з дітьми дистанційно . У групах Viber педагоги розміщували міні заняття,аудіо та відео матеріали для вихованців ,рекомендації для батьків. Було створено і розміщено в мережі Facebook( Ганна Блага ,сторінка ЗДО 30). відеопроєкти «Діти прославляють Світлий Великдень»(з вихованцями ІІ молодшої групи), « Рідній матусі найкращі слова» (з вихованцями ІІ молодшої групи,середньої та старших груп), « На підтримку лікарів та медичних працівників,які борються з коронавірусом» (з вихованцями ІІ молодшої групи). При допомозі батьків створили відео ролики випускних свят «До побачення,садочок!» (старші групи). Педагоги підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти ( перегляд вебінарів,ознайомлення та вивчення передового педагогічного досвіду). Також поповнювали роздатковий матеріал, робили добірку матеріалів з різних тем для роботи з дітьми. Однак,не вдалося провести родинне спортивне свято,яке стало традиційним для закладу. Не вдалося провести відкриті перегляди інтегрованої діяльності з дітьми,заплановані на березень-травень 2020 р. Результати відвіданих контрольних занять та усного опитування дошкільників на кінець грудня 2019 р.показали, що організована освітня діяльність в закладі відбувається на належному рівні. Вся освітня діяльність педагогів з дітьми проводилася у відповідності до чинних освітніх програм,перспективного та щоденного планування роботи у кожній віковій групі. Згідно Закону України «Про дошкільну освіту» вся медична робота спрямована на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей.

Аналіз відвідування дітьми закладу показав наступне. Число днів проведених дітьми в дошкільному закладі у 2019 році – 22964, що становить 80 % від норми для 6 груп. В літній період працювали 5 груп. Середнє значення відвідування дітьми закладу у день становило 92 дитини . Кількість днів пропущених по хворобі (згідно наданих батьками довідок) у 2019 р. становила 753 дні . Всього зареєстровано 204 випадки захворювань. Травм під час освітнього процесу не було. Шлунково- кишкових інфекцій та отруєнь з вини закладу не було. Протягом 2019 року проводилась фізкультурно – оздоровча робота по зміцненню та збереженню здоров’я дітей засобами валеологічного виховання, формування культурно – гігієнічних навичок під час занять та в повсякденні. Дотримувався санітарно – гігієнічний режим, проводилося кварцування приміщень в ході карантинно-обмежувальних заходів. Проводилися комплексні загартовуючи процедури , обливання ніг водою, купання у відкритому басейні - хлюпальниці (влітку 2019 р.),тривале перебування на свіжому повітрі.

До недоліків в роботі можна віднести:

- недостатня кількість фізичних вправ та розваг на свіжому повітрі,

- недостатня кількість нетрадиційних методів оздоровлення ,

- одноманітність ігр під час спортивних розваг.

У закладі,як і в інших закладах дошкільної освіти, відсутній лікар. До жовтня 2019 р. у закладі була відсутня медична сестра. Написання щоденного меню-розкладки,зняття проб готової продукції ,контроль за видачею та закладкою продуктів були покладені на вихователя-методиста. На даний час у закладі працює старша медична сестра,яка веде всю необхідну медичну документацію та документацію з організації харчування ,здійснює контроль за організацією харчування.

Організація харчування дітей здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному закладі.

У 2019/20 н. р. вартість харчування дитини на день складала 43 грн. З них 21,50 грн. (50 % вартості )оплачується батьками. Батьки оплачують харчування дитини за фактично відвіданий день. Така вартість харчування дає можливість організовувати дітям збалансоване харчування, наближене до норм та вимог щодо організації харчування .У кожній віковій групі є інформаційні кутки , де батьки мають можливість щоденно знайомитися з меню на поточний день, рекомендаціями щодо організації харчування дитини вдома. Це дає можливість батькам коригувати харчування дитини вдома. Протягом навчального року не було зафіксовано жодного випадку харчового отруєння дітей в закладі.Організація харчування перебуває під постійним контролем з боку керівника закладу. Ведеться вся необхідна документація .Щодекадно , щомісячно,щоквартально проводяться аналізи виконання натуральних норм харчування і коригуються .

Фінонсова діяльність закладу ведеться згідно вимог законодавства. На сайті закладу щомісячно оприлюднюються фінансові звіти. Впродовж 2019 р. за бюджетні кошти були зроблені :

- поточний ремонт групової та приймальної кімнат ІІ молодшої групи ,

- поточний ремонт групової та спальної кімнат І молодшої групи

- заміна підлоги у коридорах біля музичної зали,

- заміна дверей у груповій кімнаті старшої групи,

- встановлення хвіртки з кодовим замком,

- встановлення пожежної сигналізації. На початку 2019 р. закінчено капітальний ремонт даху.

На послуги (КЕКВ 2240) – використано 394 314, 57 грн.

На придбання матеріалів та предметів(КЕКВ 2210)- використано 118 799,24 грн. Необхідно провести капітальний ремонт харчоблоку,пральні,сходових кліток. У бюджетному запиті на 2020 р. ми просили кошти на ремонт харчоблоку.

Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником – управлінням освіти Ужгородської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його директор . Постійно діючим колегіальним органом у закладі є педагогічна рада. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу .

Управлінські рішення та дії директора ЗДО поточного року були спрямовані організацію та контроль фінансової діяльності, забезпечення злагодженої роботи ко­лективу на виконання річних завдань. Робота з батьками проводиться через бесіди,консультації, інформаційні матеріали у батьківських кутках, постійне спілкування з ними. Провели круглий стіл спільно з вчителями СШ № 5 та батьками старшої групи № 1.Батьки мають можливість бути присутніми на святкових ранках. Ми запрошували батьків відвідати заняття у рамках проведення Дня відкритих дверей . У наступному навчальному році необхідно використовувати такі форми роботи з батьками,які б давали позитивні результати. Впродовж року працювала рада ЗДО. Всі звернення батьків чи інших громадян до керівника закладу фіксуються у відповідних журналах. Письмових чи усних скарг з приводу організації освітнього не було. Звернення батьків ,в основному,стосуються питань пільгової оплати за харчування (багатодітні сім”ї, діти учасників АТО),збереження місця за дитиною на період відпусток батьків та черговості.

Звіт керівника ЗДО№ 30 Благи Г. про роботу у 2018/19 н.р.

1.Загальні відомості про заклад дошкільної освіти № 30

Заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: вулиця Тараса Шевченка,42, м. Ужгород, Закарпатської області., 88017, телефон: 62-24-78,64-38-66. Заклад розпочав свою роботу 1 грудня 1975 року.

Назва дошкільний навчальний заклад № 30 була змінена на заклад дошкільної освіти № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради Закарпатської області відповідно до рішення ХХVIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 11 жовтня 2018 р. № 1290.

З 1 листопада 2019 р. заклад веде самостійну фінансову діяльність. Були введені посади головного бухгалтера ( 1 ,0 ставки ) та бухгалтера( 0,5 ставки). На початку 2019р . нам було доведено кошторисні призначення на рік. На сайті закладу розміщена інформація про щомісячне використання бюджетних коштів,звіти ,інша інформація на виконання статті 30 Закону про освіту.Заклад одержав ліцензію на провадження освітньої діяльності відповідно до розпорядження голови Закарпатської обласної адміністрації № 87 від 14.02.2019р.

Засновником закладу дошкільної освіти є Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування ЗДО, його матеріально-технічне забезпечення, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Заклад розрахований на 115 місць.У закладі дошкільної освіти функціонують групи загального розвитку. До закладу приймаються діти віком від 2 до 5(6) років. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові) :

- від 2 до 3 років - 1 група; -від 3 до 5 років – 5 груп.

У 2018/19 н.р. працювали :

І молодша (ясельна) група -1 ,

ІІ молодша -1;середня-2,старша-2.

Середньосписковий склад дітей станом на 1 червня становив 158 дітей.

Середньомісячне відвідування за 2018 рік становило 92,3% .

Заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 (дванадцяти ) годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові.

Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

2.Матеріально-технічна база дошкільного закладу:

Джерелами фінансування ЗДО є кошти:

- міського бюджету;

- державного бюджету;

- одержані від громадян за подання платних послуг у галузі освіти;

- добровільні грошові внески й спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян і фізичних осіб,

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Заклад має 6 вікових груп. Кожна група забезпечена груповою кімнатою,спальнею,санвузлом,приймальною кімнатою та майданчиком для прогулянок. У закладі є харчоблок,медичний кабінет,пральна кімната,кабінети завідуючої,вихователя-методиста,практичного психолога,бухгалтерів.

Необхідно провести капітальний ремонт харчоблоку,пральні,сходових кліток. У жовтні 2018 р. розпочався капітальний ремонт даху-встановлення двохскатного замість плоского.Роботи підходять до завершення.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного перебування дітей. Робота проводиться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей,

- робота з колективом з питань охорони життя і здоров’я дітей,охорони праці,

- освітня робота з вихованцями з питань безпеки життєдіяльності дитини,

- робота з батьками(бесіди,консультації,інформаційні матеріали в батьківських кутках).

Створення безпечних умов для перебування дітей у закладі знаходиться на постійному контролі адміністрації. У 2018/19 н.р. випадків травматизму .

З ініціативи батьків до свята Миколая у кожній віковій групі були придбані подарунки дітям, в основному це іграшки.

3. Кадрове забезпечення дошкільного закладу:

На кінець 2018/19 н.р. з дітьми працювали 14 педагогів: вихователі,практичний психолог,музичний керівник ,керівник гуртка іноземної мови. Вакантними є посада вихователя -2ставки та інструктора з фізичної культури 0,75 ставки. У закладі працювали (за бюджетні кошти) гуртки вокалу та німецької мови.

Педагоги закладу проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію згідно вимог Положення про атестацію педагогічних працівників. З боку керівника постійно проводиться робота щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогів.

4. Освітня робота у ЗДО.

Протягом 2018/19 н.р. ЗДО № 30 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програмою для дітей 6-ти річного віку «Впевнений старт»,Інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/17 навчальному році»,методичними рекомендаціями та листами МОН,департаменту освіти Закарпатської обласної ради та управління освіти Ужгородської міської ради.а також відповідно з власним статутом та річним планом роботи на 2018/19 н.р.

Провідними питаннями роботи педагогів були:

- удосконалення системи дошкільного виховання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти), програми «Українське дошкілля»(нова редакція),забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука успішності в школі;

-розвиток креативності та формування пізнавального інтересу у дітей дошкільного віку на заняттях з із зображувального мистецтва ;

- продовження роботи проекту «Німецька мова з трьох років»;

Навчально-виховна робота планувалась і проводилась за єдиним розкладом організованої освітньої діяльності з дітьми відповідно до програмних вимог у кожній віковій групі.

Головні педагогічні завдання вирішувались педагогічними радами закладу, а саме:

1. Завдання педагогічного колективу на 2018/19 навчальний рік», серпень 2018

2. Мовленнєвий розвиток як важлива складова особистісного зростання дитини,грудень 2018 р.

3. Розвиток креативності та формування пізнавального інтересу у дітей дошкільного віку на заняттях з із зображувального мистецтва ,березень 2019 р.

4. Аналіз впровадження Базового компоненту в освітній та методичній роботі за минулий навчальний рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2019/2020 навчальний рік, травень 2019 р .

У березні 2019 р. проведено майстер – клас з педагогами закладу «Розважальне малювання у роботі з дошкільниками та його значення для всебічного розвитку дошкільника» .

У лютому 2019 р. на базі закладу було проведено педагогічний діалог з педагогами міста «Сучасні освітні тренди: можливості їх реалізації у дошкіллі».

Впродовж навчального року були проведені відкриті інтегровані заняття відповідно до плану роботи закладу . Родинне спортивне свято «Тато,мама і я- спортивна сім'я » організувала та провела вихователь старшої групи № 2 Завізіон Г.М. Продовжилася робота над проектом «Німецька мова з трьох років».Результати роботи над проектом були заслухані на педагогічній раді у травні 2019 р. Здійснено комплексне вивчення готовності старших дошкільників до навчання в школі,травень 2019 р.

Результати відвіданих контрольних занять та усного опитування дошкільників показали, що організована освітня діяльність в закладі відбувається на належному рівні.

Практичним психологом було проведено діагностичне обстеження психологічної готовності старших дошкільників до навчання в школі, результати якого оприлюднені на педагогічній раді у травні 2019р . Показали таку готовність 40 вихованців.

Вся освітня діяльність педагогів з дітьми проводилася у відповідності до чинних освітніх програм,перспективного та щоденного планування роботи у кожній віковій групі.

5. Медичне обслуговування дітей у ЗДО.

Згідно Закону України «Про дошкільну освіту» вся медична робота спрямована на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей. У закладі проводилися

- заходи з профілактики інфекційних захворювань;

- антропометрія, термометрія;

- постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу;

- забір матеріалу для лабораторних досліджень;

- просвітницька та інформаційна робота з батьками шляхом бесід та інформаційних стендів.

В літній період 2018 р. вихователями проводилися оздоровчі заходи з дітьми: ранкова гімнастика на свіжому повітрі, купання у відкритому басейні - хлюпальниці, обливання ніг, сонячні та повітряні ванни.

Аналіз захворюваності показав,що у 2018р ,згідно довідок ,наданих батьками,дітьми було пропущено по хворобі 1164 день, що становить приблизно 3 % від спискового складу.

У закладі,як і в інших закладах дошкільної освіти, відсутній лікар. До березня 2019 р. медична робота виконувалася (згідно посадових обов’язків) старшою медичною сестрою,яка працювала за сумісництвом. З березня і по теперішній час посада є вакантною. Написання щоденного меню-розкладки,зняття проб готової продукції ,контроль за видачею та закладкою продуктів покладені на вихователя-методиста.

6. Організація харчування

Організація харчування дітей здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному закладі.

У 2018/19 н. р. вартість харчування дитини на день складала 43 грн. З них 21,50 грн. (50 % вартості )оплачується батьками. Батьки оплачують харчування дитини за фактично відвіданий день. Така вартість харчування дає можливість організовувати дітям збалансоване харчування, наближене до норм та вимог щодо організації харчування при умові постійного постачання необхідних продуктів та продовольчої сировини постачальниками. З листопада 2018р. ми самостійно укладаємо договори з постачальниками продуктів та продовольчої сировини. У 2019р .через систему «Прозорро» були укладені договори на постачання м’яса,так як сума договору перевищувала 200 000 гривень. Звіт про укладені на суму від 50 000 до 200 000 тисяч договори теж є викладений у системі «Прозоро».

У кожній віковій групі є інформаційні кутки , де батьки мають можливість щоденно знайомитися з меню на поточний день, рекомендаціями щодо організації харчування дитини вдома. Це дає можливість батькам скорегувати харчування дитини вдома. Протягом навчального року не було зафіксовано жодного випадку харчового отруєння дітей в закладі.

Організація харчування перебуває під постійним контролем з боку керівника закладу. Ведеться вся необхідна документація .Щодекадно , щомісячно,щоквартально проводяться аналізи виконання натуральних норм харчування і коригуються при наявності продуктів та продовольчої сировини.

7. Управлінська діяльність директора ЗДО

Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником – управлінням освіти Ужгородської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою закладу здійснює його директор . Постійно діючим колегіальним органом у закладі є педагогічна рада. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу .

Управлінські рішення та дії директора ЗДО поточного року були спрямовані на перехід на самостійну фінансову діяльність, забезпечення злагодженої роботи ко­лективу на виконання річних завдань.

8. Робота з батьками

Робота з батьками проводиться через бесіди,консультації, інформаційні матеріали у батьківських кутках, постійне спілкування з ними. Батьки мають можливість бути присутніми на святкових ранках. Ми запрошували батьків відвідати заняття у рамках проведення Дня відкритих дверей . Правда ,така форма роботи з батьками поки що не прижилася. Прикладом залучення батьків є добре організоване родинне свято дітей і батьків старшої групи № 2 «Тато,мама і я- спортивна сім'я ».У наступному навчальному році потрібно шукати нові форми роботи з батьками,які б дали позитивні результати. Впродовж року працювала рада ЗДО. Всі звернення батьків чи інших громадян до керівника закладу фіксуються у відповідних журналах. Письмових чи усних скарг з приводу організації навчально- виховного. Звернення батьків ,в основному,стосуються питань пільгової оплати за харчування (багатодітні сім”ї, діти учасників АТО),збереження місця за дитиною на період відпусток батьків та черговості.

Шановні присутні! Хочу подякувати всім за співпрацю. Дякую за роботу членам ради ЗДО. Дякую батькам,які долучалися до покращення матеріально- технічної бази закладу.

Звіт керівника про роботу у 2017/18 н.р.

1.Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

Дошкільний навчальний заклад № 30 загального розвитку Ужгородської міської ради знаходиться за адресою: вулиця Шевченка,42, м. Ужгород, Закарпатської області., 88017, телефон: 62-24-78,64-38-66

Заклад розпочав свою роботу 1 грудня 1975 року.

Засновником дошкільного закладу є Ужгородська міська рада. Засновник здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

Дошкільний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

Дошкільний заклад розрахований на 115 місць.У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.До дошкільного закладу приймаються діти віком від 2 до 5(6) років.Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові)

- від 2 до 3 років - 1 група;

- від 3 до 5 років – 5 груп. У 2017/18 н.р. працювали :

І молодша (ясельна) група -14 ІІ молодша -2; середня-1; старша -2. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 12 (дванадцяти ) годин. Вихідні дні – субота, неділя та святкові. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 7.00 до 19.00 У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

2.Матеріально-технічна база дошкільного закладу:

Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

- міського бюджету;

- державного бюджету;

- одержані від громадян за подання платних послуг у галузі освіти;

- добровільні грошові внески й спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян і фізичних осіб,

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

Заклад має 6 вікових груп. Кожна група забезпечена груповою кімнатою,спальнею,санвузлом,приймальною кімнатою та майданчиком для прогулянок. У закладі є харчоблок,медичний кабінет,пральна кімната,кабінети завідуючої,вихователя-методиста,практичного психолога.

Необхідно провести капітальний ремонт харчоблоку,пральні,сходових кліток. Заплановано реконструкцію закладу з метою його розширення. Тому ці ремонти зараз не проводяться,так як включені до плану реконструкції. Туди ж включено капітальний ремонт даху та утеплення будівлі.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного перебування дітей. Робота проводиться в таких напрямках:

- створення безпечних умов для перебування дітей,

- робота з колективом з питань охорони життя і здоров’я дітей,охорони праці,

- освітня робота з вихованцями з питань безпеки життєдіяльності дитини,

- робота з батьками(бесіди,консультації,інформаційні матеріали в батьківських кутках).

Створення безпечних умов для перебування дітей у закладі знаходиться на постійному контролі адміністрації. У 2017/18 н.р. випадків травматизму серед учасників навчально-виховного процесу у закладі не було.

У 2017 р. було використано бюджетних коштів для придбання матеріалів,миючих засобів,меблів 75 874 грн.08 коп.

Батьківськими колективами груп було залучено батьківські кошти і придбано

- рушники 30 шт.(середня група)- 900 грн.,

- доріжки (16 м. на 0,8 м.) - 1 200 грн.,

- рушники 27 шт. на суму 800 грн.,

- подушки 50 штук на суму 3 425 грн.

- корпусна стінка для меблів(середня група) –вартістю 5 600 грн,

- набір кухонних меблів (ІІ молодша група № 1)-7 500., всього на суму 19 425 грн.

Батьками ясельної групи була зроблена побілка спальної кімнати,косметичний ремонт шафок для одягу. Коштами спонсора було зроблено заміну лінолеуму у груповій кімнаті ясельної групи. З ініціативи батьків до свята Миколая у кожній віковій групі були придбані подарунки дітям, в основному це іграшки.

3. Кадрове забезпечення дошкільного закладу:

На кінець 2017/18 н.р. з дітьми працювали 15 педагогів вихователі,практичний психолог,музичний керівник ,керівник гуртка іноземної мови. Вакантною є посада інструктора з фізичної культури. У закладі працювали (за бюджетні кошти) гуртки вокалу та німецької мови. Кількісний і якісний склад педагогічних працівників:

- за освітнім рівнем: вища-14 (93,3 %), середня спеціальна-1 (6,7 ),

- за результатами атестації : не атестовані( стаж роботи менше 2 ророків) – 2 ; спеціаліст – 2 педагоги;відповідає займаній посаді -1, спеціаліст ІІ кат.- 3 педагоги ; спеціаліст І категорії – 3 педагоги ; спеціаліст вищої категорії – 4; педагогічне звання « вихователь- методист» - 3 педагоги.

Педагоги закладу проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію згідно вимог Положення про атестацію педагогічних працівників. З боку керівника постійно проводиться робота щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогів.

4. Навчально-виховна робота у дошкільному закладі

Протягом 2017/18 н.р. ДНЗ № 30 працював за Базовим компонентом /нова редакція/ дошкільної освіти, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», програмою для дітей 6-ти річного віку «Впевнений старт»,Інструктивно-методичними рекомендаціями МОН України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/17 навчальному році»,методичними рекомендаціями та листами МОН,департаменту освіти Закарпатської обласної ради та управління освіти Ужгородської міської ради.а також відповідно з власним статутом та річним планом роботи на 2017/18 н.р.

Провідними питаннями роботи педагогів були:

- удосконалення системи дошкільного виховання відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та Програми «Українське дошкілля»(нова редакція);

- створення фундаменту успішності дитини в умовах вимог української школи;

- мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука успішного навчання в школі;

- впровадження проекту «Німецька мова з трьох років»

Навчально-виховна робота планувалась і проводилась за єдиним розкладом організованої освітньої діяльності з дітьми відповідно до програмних вимог у кожній віковій групі.

Головні педагогічні завдання вирішувались педагогічними радами закладу, а саме:

1. Завдання педагогічного колективу на 2017/18 навчальний рік», серпень 2017

2. Створення фундаменту успішності дитини в наступності та умовах нової української школи(круглий стіл педагогів закладу та вчителів- початківців СШ № 5, грудень 2017 р.

3.Сучасні підходи до розвитку мовлення дошкільників,квітень 2018 р.

4. Аналіз впровадження Базового компоненту в освітній та методичній роботі за минулий навчальний рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2018/19 навчальний рік, травень 2018 р.

У 2017/18 н.р. проведено семінари на тему:

1. Сучасні підходи та напрямки розвитку цілісної особистості дитини в підготовці дітей до навчання в школі,листопад

2. Розвиток мовленнєвої компетенції в різних видах діяльності дитини .

Впродовж навчального року були проведенівідкриті інтегровані заняття відповідно до плану роботи закладу . Родинне спортивне свято «Тато,мама і я- спортивна сім'я » організувала та провела вихователь Січка Н.Ю. Продовжилася робота над впровадженням проекту «Німецька мова з трьох років». Здійснено тематичне вивчення стану організації харчування у закладі, роботи практичного психолога з питання попередження насильства у сім'ї, готовності закладу до літнього оздоровчого періоду. Проведено комплексне вивчення стану роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників та рівня сформованості компетентності дітей старших груп за освітніми лініями БК та чинних Програм.

Результати відвіданих контрольних занять та усного опитування дошкільників показали, що організована навчальна діяльність в закладі відбувається на належному рівні. Рівень знань, умінь та навичок дітей подані у довідці, зачитаній на педагогічній раді (травень 2018 р.). Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей на рівень знань, умінь та навичок відповідно до вимог «Базової програми дошкільного виховання», «Я у Світі» та програми «Впевнений старт».

Практичним психологом було проведено діагностичне обстеження психологічної готовності старших дошкільників до навчання в школі. Показали таку готовність

Вся освітня діяльність педагогів з дітьми проводилася у відповідності до чинних освітніх програм,перспективного та щоденного планування роботи у кожній віковій групі.

5. Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

Згідно Закону України «Про дошкільну освіту» вся медична робота спрямована на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей. У закладі проводилися

- заходи з профілактики інфекційних захворювань;

- антропометрія, термометрія;

- постійний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу;

- забір матеріалу для лабораторних досліджень;

- просвітницька та інформаційна робота з батьками шляхом бесід та інформаційних стендів.

В літній період 2017 р. вихователями проводилися оздоровчі заходи з дітьми: ранкова гімнастика на свіжому повітрі, купання у відкритому басейні - хлюпальниці, обливання ніг, сонячні та повітряні ванни.

У закладі,як і в інших закладах дошкільної освіти, відсутній лікар. Медична робота виконувалася (згідно посадових обов’язків) старшою медичною сестрою,яка працювала за сумісництвом.

6. Організація харчування

Організація харчування дітей здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному закладі.

У 2017/18 н. р. вартість харчування дитини на день складала 43 грн. З них 21,50 грн. (50 % вартості )оплачується батьками. Батьки оплачують харчування дитини за фактично відвіданий день. Така вартість харчування дає можливість організовувати дітям збалансоване харчування, наближене до норм та вимог щодо організації харчування при умові постійного постачання необхідних продуктів та продовольчої сировини постачальниками. Постачальники визначаються тендерним комітетом. Проблемним було періодична відсутність постачання свіжих фруктів,картоплі.

У кожній віковій групі є інформаційні кутки , де батьки мають можливість щоденно знайомитися з меню на поточний день, рекомендаціями щодо організації харчування дитини вдома. Це дає можливість батькам скорегувати харчування дитини вдома. Протягом навчального року не було зафіксовано жодного випадку харчового отруєння дітей в дошкільному закладі.

Організація харчування перебуває під постійним контролем з боку керівника закладу. Медичною сестрою з організації харчування велася вся необхідна документація .Щодекадно ,щомісячно,щоквартально проводяться аналізи виконання натуральних норм харчування і коригуються при наявності продуктів та продовольчої сировини.

7. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником – управлінням освіти Ужгородської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач . Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному закладі є педагогічна рада. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу .

Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Заклад успішно пройшов її у травні 2013р. У березні 2017р. відбулося державне інспектування роботи закладу.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення злагодженої роботи ко­лективу на виконання річних завдань.

8. Робота з батьками

Робота з батьками проводиться через бесіди,консультації, інформаційні матеріали у батьківських кутках, постійне спілкування з ними. Батьки мають можливість бути присутніми на святкових ранках. Ми запрошували батьків відвідати заняття у рамках проведення Дня відкритих дверей .Правда така форма роботи з батьками поки що не прижилася. Вдалося організувати у квітні дуже гарне родинне свято дітей і батьків старшої групи «Тато,мама і я- спортивна сім'я ». Впродовж року працювали батьківські комітети груп та батьківський комітет закладу.Всі звернення батьків чи інших громадян до керівника закладу фіксуються у відповідних журналах. Письмових чи усних скарг з приводу організації навчально- виховного процесу,організації харчування чи інших питань не було. Звернення батьків ,в основному,стосуються питань пільгової оплати за харчування (багатодітні сім”ї, діти учасників АТО),збереження місця за дитиною на період відпусток батьків та черговості.

Шановні присутні! Хочу подякувати всім за співпрацю. Дякую батьківським комітетам груп та закладу за роботу та порозуміння. Дякую всім батькам за участь у покращенні матеріально- технічної бази закладу.