Заклад дошкільної освіти №30

загального розвитку

Вид на корпус закладу
Вид на корпус закладу
Територія садочка
Дівчатка-писаночки
Наші вихованці
Дітки на прогулянці
Ранкова гімнастика

Ужгородської міської ради

Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі Ужгородської міської ради.

Заклад освіти безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради.

Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства

Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік.